Currencies:
Shopping Cart   Your cart is empty.

Your Shopping Cart is empty.

New Products For February

Fang Feng Tong Sheng Wan or Fangfeng Tongsheng Wan for colds...
$7.95
Xiongju Shangqing Wan or Xiong Ju Shang Qing Wan is used for...
$7.95
Er Chen Wan pills from bronchitis effectively removes phlegm...
$7.95
Longdan Xiegan Wan (Tongrentang) Indications Excess heat in...
$7.95
 
Yinqiao Jiedu Wan is used to induce diaphoresis, remove heat...
$7.95
Lianqiao Baidu Wan 6g * 10 sachets. Scattered wind swelling...
$7.95
Taihe Miaoling Wan 3g * 10 pills Indication: cold-dispellin...
$7.95
Qingyan Wan is used for lung and stomach heat,sore throat, h...
$7.95
 
Renshen Baofei Wan is used for cough due to physical weaknes...
$7.95
Jiawei Xianglian Wan 6g * 12 sachets. Indication: Used for ...
$6.95
Huoxue Jiedu Wan 6g * 10 sachets. Take one time 3g, 1-2 tim...
$7.95
Jiawei Ganmao Wan 4g * 10 sachets. Indication: heat scatter...
$7.95

Featured Products

Yunnao Baiyao Capsules is a Chinese medicine for bleeding an...
$9.95
Lianhua Qingwen Jiaonang Capsules is a traditional Chinese m...
$17.95
Yunnan Baiyao Powder Indications - traumatic injuries - s...
$25.95